Fel får inte åberopas eftersom reklamation skett för sent

Ett bolag förvärvade en bostadsrättslokal av ett annat bolag. I objektsbeskrivningen avgavs att boarean var ca 1 297 kvadratmeter. Köparens egna mätningar visade sen att ytan endast uppgick till 1 187 kvadratmeter och enligt säljarens mätning var arean 1 195...

Lagändring som innebär ledningsrätt i tomträtt, Prop. 2014/15:74

Enligt hittillsvarande regler kan ledningsrätt bara upplåtas i en fastighet. Ledningsrätten får då en oklar ställning om fastigheten också är upplåten med tomträtt. Genom förslaget, som innebär en möjlighet att upplåta ledningsrätt i tomträtt, undanröjs denna...