Ett bolag förvärvade en bostadsrättslokal av ett annat bolag. I objektsbeskrivningen avgavs att boarean var ca 1 297 kvadratmeter. Köparens egna mätningar visade sen att ytan endast uppgick till 1 187 kvadratmeter och enligt säljarens mätning var arean 1 195 kvadratmeter. Köparna tillträdde lokalen i oktober 2007 och reklamerade i september 2008 med hänvisningen till att arean var mindre än vad som avtalats.

Köparna tillerkändes prisavdrag i hovrätten, men Högsta domstolen ogillar bolagets talan med motiveringen att reklamation skett för sent och att bolaget därför inte kan åberopa den felaktiga areauppgiften. Högsta domstolen påpekar att lokalens area var av stor betydelse för köparna och att de därför borde ha utfört en kontrollmätning i nära anslutning efter förvärvet. Köparna borde, mot bakgrund av de krav som måste ställas på en näringsidkare, därför ha upptäckt och reklamerat felet betydligt tidigare än vad som skedde.