Lagändring som innebär ledningsrätt i tomträtt, Prop. 2014/15:74

Enligt hittillsvarande regler kan ledningsrätt bara upplåtas i en fastighet. Ledningsrätten får då en oklar ställning om fastigheten också är upplåten med tomträtt. Genom förslaget, som innebär en möjlighet att upplåta ledningsrätt i tomträtt, undanröjs denna...