De flesta känner till att du som har ett en- eller tvåbostadshus, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, inom vissa gränser får uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter.

Det som kanske inte alla känner till är dock att du, innan du börjar bygga, måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Mot bakgrund av att det varit ovisst om nekat startbesked för Attefallshus har varit möjligt att överklaga och att överklagandehänvisning saknats, har Boverket den 6 mars 2015 publicerat en uppdatering på hemsidan och klargjort sin uppfattning att ett startbesked eller nekat startbesked kan överklagas av sökanden även i anmälansärenden.