Nischbyrå inom fastighetsrätt

Vår verksamhet är fokuserad på det område där vi vet att vi är svårslagna och vår ambition är att vara en av de absolut främsta advokatbyråerna inom vårt verksamhetsområde.

Våra klienter är företrädesvis företag och organisationer inom fastighetsbranschen såsom t.ex. fastighetsbolag, kraftbolag, projektutvecklare, byggbolag och markägare men även andra företag, organisationer och myndigheter som kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor.

Vi ger råd på affärsmässiga grunder och tar ansvar för de råd vi lämnar. Vi är prestigelösa och dedikerade. Eftersom vi inte strävar efter att bli den största advokatbyrån, utan den bästa, får ni dessutom alltid ett personligt bemötande hos oss.

 

Hos oss är du vår viktigaste klient

Arbetsområden

Vårt specialområde är fastighetsrätt och byråns jurister har lång erfarenhet av arbete inom detta område. Ett axplock av vad vi kan hjälpa till med framgår nedan.

E

Fastighetsrätt

Fastighetsöverlåtelser
Fel i fastighet
Bostadsrättsfrågor
Ägarlägenheter
Tomträtt

E

Miljörätt

Markföroreningar
Tillståndsfrågor
Miljöbrott

E

Entreprenadrätt

Administrativa föreskrifter
Entreprenadavtal
Partnering
Konsultavtal
Arbetsmiljöbrott

E

Kommersiell hyresrätt

Förlängningstvister
Skadeståndsfrågor
Avtalsförhandlingar
Förfaranden i Hyres-och Arrendenämnd

E

Markjuridik

Arrenderätt – och övriga nyttjanderätter
Servitut
Ledningsrätt
Vindkraft

E

Speciell fastighetsrätt

Expropriationsfrågor
Plan – och bygglagen
Planfrågor
Exploateringsavtal /Markanvisningsavtal
Fastighetsbildning
Tredimensionell fastighetsbildning

Nyheter

Promemoria om tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

I promemorian föreslås det att det i plan- och bygglagen införs en särskild reglering av tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål. Detta innebär att bedömning endast skall göras avseende om byggnaden är flyttbar eller ej, och inte om behovet av...

läs mer

Gemensamhetsanläggning för fiber

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort ett mål som avsåg fastighetsägare som inte ville att deras fastigheter skulle ingå i en gemensamhetsanläggning för fiber. Domstolen beslutade att fastigheterna ändå skulle ingå i gemensamhetsanläggningen eftersom fiber får...

läs mer

Rosén Larsen Advokater föreläser om lokalhyresrätt

Torsdagen den 29 september 2016 föreläser Johanna Larsen och Anette Rosén för medlemmar i Advokatsamfundets östra avdelning på PM & Vänner i Växjö. Under ca tre och halv timme kommer de ca 80 deltagarna att få en gedigen genomgång av lokalhyresrätten ur ett...

läs mer

Utbildning

Många vill ta del av vår kunskap, därför anlitas vi ofta vid föreläsningar och branschspecifika kurser. Håll utkik efter vårt kursprogram här på hemsidan.

Ett annat sätt att få information om våra kurser och frukostseminarier är att följa Rosén Larsen Advokater på LinkedIn.

Du kan även kontakta oss per telefon eller via e-post för att skräddarsy kurser eller föreläsningar för er specifika verksamhet.

linkedin

Medarbetare

E

Anette Rosén

Advokat, delägare

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0708-38 17 31
E-post: anette.rosen@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2012-)
Ramberg Advokater (2010-2012)
Egen advokatverksamhet (2004 – 2010)
Orange Sverige (2001-2003)
Advokatbyrån Ranstam och Partners (1998-2001)
Svea hovrätt (1997-1998)
Hässleholms tingsrätt (1995-1997)

Utbildning
Lunds Universitet (Jur. kand. 1995)

E

Johanna Larsen

Advokat, delägare

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0730-65 19 35
E-post: johanna.larsen@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2012-)
Advokat Larsen AB (2008– 2012)
Advokatfirman Fylgia (2004-2007)
SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum (2001-2004)
Advokaterna Arnstedt Holmberg & Wiberg (2000-2001)

Utbildning
Stockholms universitet (Jur.mag. 2001)
Stockholms universitet (Jur. kand. 2000)

E

Gustav Carlberg

Biträdande jurist

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0708-38 19 77
E-post: gustav.carlberg@rosenlarsen.se

Utbildning
Lunds Universitet (Juristexamen 2016)

Kontakt

Rosén Larsen Advokater AB
Org nr 556986-3458
Norra Vallgatan 58
211 22 Malmö

040-159300
www.rosenlarsen.se

logo

 

Rosén Larsen Advokater AB
Norra Vallgatan 58
211 22 Malmö

Parkering
Rosén Larsen Advokaters kontor är beläget nära järnvägs- och busstationen i centrala Malmö. Kommer du med bil parkerar du enklast i Caroli City köpcenters garage.