Rosén Larsen Advokater är en nischbyrå specialiserad på fastighetsrätt

Vår verksamhet är fokuserad på det område där vi vet att vi är svårslagna och vi är en av de främsta advokatbyråerna inom vårt verksamhetsområde.

Våra klienter är företrädesvis företag och organisationer inom fastighetsbranschen såsom t.ex. fastighetsbolag, kraftbolag, projektutvecklare, byggbolag och markägare i såväl Sverige som Spanien men även privatpersoner som kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor, främst i samband med köp av fast egendom i Sverige eller Spanien. Vår kompetens inom såväl svensk som spansk rätt gör att du som klient kan känna dig trygg när du anlitar oss i dessa frågor.

Vi ger råd på affärsmässiga grunder och tar ansvar för de råd vi lämnar. Vi är prestigelösa och dedikerade. Eftersom vi inte strävar efter att bli den största advokatbyrån, får ni dessutom alltid ett personligt bemötande hos oss.

 
 

Affärsområden

Vi arbetar bl.a. med fastighetsrätt, entreprenadrätt, markjuridik och fastighetstransaktioner. Byråns jurister har lång erfarenhet av arbete och processföring inom dessa områden.

Med detta sagt hittar du här information om byråns affärsområden.

E

Fastigheter

 • Fastighetsöverlåtelser
 • Fel i fastighet
 • Bostadsrättsfrågor
 • Ägarlägenheter
 • Tomträtt
 • Hyresjuridik
E

Energi, mark - och miljö

 • Markföroreningar
 • Tillståndsfrågor
 • Miljöbrott
 • Arrenderätt och övriga nyttjanderätter
 • Servitut
 • Ledningsrätt
 • Vindkraft
 • Expropriationsfrågor
 • Plan – och bygglagen
 • Planfrågor
 • Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal
 • Fastighetsbildning
 • Tredimensionell fastighetsbildning
E

Entreprenader

 • Administrativa föreskrifter
 • Entreprenadavtal
 • Partnering
 • Konsultavtal
 • Arbetsmiljöbrott
E

Spanska och internationella relationer

 • Köp och försäljning av fastigheter, lägenheter och större fastighetsbestånd
 • Köpeavtal
 • Överlåtelse av fastighet genom gåva
 • Bodelning av fastighet
 • Ansökan om lagfart, inskrivning i fastighetsregister
 • Samtliga myndighetskontakter i Spanien
 • Bolagisering av fastighet
 • Hyresfrågor
 • Entreprenadrätt
 • Internationell privaträtt
 
 

Nyheter

Välkommen Hanna

Vi hälsar Hanna Lindhe hjärtligt välkommen till oss på Rosén Larsen Advokater. Hanna anställs som biträdande jurist fr.o.m. den 5 november och kommer närmast från notarietjänstgöring vid Malmö...

läs mer

Välkommen Carmen!

Vi på Rosén Larsen Advokater välkomnar Carmen Malo López – Román till vårt team och gratulerar henne till att, förutom kunna titulera sig spansk advokat, även ha blivit registrerad EU-advokat hos Sveriges Advokatsamfund. Carmen arbetar med spanska och internationella...

läs mer

Promemoria om tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

I promemorian föreslås det att det i plan- och bygglagen införs en särskild reglering av tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål. Detta innebär att bedömning endast skall göras avseende om byggnaden är flyttbar eller ej, och inte om behovet av...

läs mer

Gemensamhetsanläggning för fiber

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort ett mål som avsåg fastighetsägare som inte ville att deras fastigheter skulle ingå i en gemensamhetsanläggning för fiber. Domstolen beslutade att fastigheterna ändå skulle ingå i gemensamhetsanläggningen eftersom fiber får...

läs mer
 
 

Utbildning

Många vill ta del av vår kunskap, därför anlitas vi ofta vid föreläsningar och branschspecifika kurser. Håll utkik efter vårt kursprogram här på hemsidan.

Ett annat sätt att få information om våra kurser och frukostseminarier är att följa Rosén Larsen Advokater på LinkedIn.

Du kan även kontakta oss per telefon eller via e-post för att skräddarsy kurser eller föreläsningar för er specifika verksamhet.

linkedin

 
 

Medarbetare

E

Anette Rosén

Advokat, delägare

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0708-38 17 31
E-post: anette.rosen@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2012-)
Ramberg Advokater (2010-2012)
Egen advokatverksamhet (2004 – 2010)
Orange Sverige (2001-2003)
Advokatbyrån Ranstam och Partners (1998-2001)
Svea hovrätt (1997-1998)
Hässleholms tingsrätt (1995-1997)

Utbildning
Lunds Universitet (Jur. kand. 1995)

E

Johanna Larsen

Advokat, delägare

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0730-65 19 35
E-post: johanna.larsen@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2012-)
Advokat Larsen AB (2008– 2012)
Advokatfirman Fylgia (2004-2007)
SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum (2001-2004)
Advokaterna Arnstedt Holmberg & Wiberg (2000-2001)

Utbildning
Stockholms universitet (Jur.mag. 2001)
Stockholms universitet (Jur. kand. 2000)

E

Gustav Carlberg

Biträdande jurist

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0708-38 19 77
E-post: gustav.carlberg@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2016-)

Utbildning
Lunds Universitet (Juristexamen 2016)

E

Hanna Lindhe

Biträdande jurist

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0708–55 77 26
E-post: hanna.lindhe@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2018-)
Malmö tingsrätt (2017-2018)
Migrationsverket (2016-2017)

Utbildning
Lunds Universitet (Juristexamen 2016)

Carmen Malo López - Román, Spansk Advokat, Rosenlarsen
E

Carmen Malo López - Román

EU – advokat, Medlem i Malagas Advokatsamfund

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
E-post: carmen.malo@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2017-)
Spansk advokat, Malagas Advokatsamfund (1997-)
Kommunalråd Fuengirola (2011-2015)
Kommunjurist (1998-2011) (2015-2016)

Utbildning
School of Legal Practice (1997-1998)
Murcias Universitet (juristexamen 1997)

 
 

Kontakt

Rosén Larsen Advokater AB
Org nr 556986-3458
Adelgatan 9
211 22 Malmö

040-159300

Mottagningskontor:

Lund
Rosén Larsen Advokater AB
Ideon, Beta 5, Vån 1, Scheelevägen 17, Lund
Postadress: Box 126, 221 00 Lund

Ystad
Rosén Larsen Advokater AB
Nils Ahlins gata 2 A-B
271 39 Ystad

Fuengirola
Rosén Larsen Advokater AB
c/o Despacho Juridico San Isidro
Condes de San Isidro nr 9, of. 7
29 640 Fuengirola

 

www.rosenlarsen.se

 

Parkering
Rosén Larsen Advokaters huvudkontor är beläget nära järnvägs- och busstationen i centrala Malmö.