Rosén Larsen Advokater är en nischbyrå specialiserad på fastighetsrätt

Vår verksamhet är fokuserad på det område där vi vet att vi är svårslagna och vi är en av de främsta advokatbyråerna inom vårt verksamhetsområde.

Våra klienter är företrädesvis företag och organisationer inom fastighetsbranschen såsom t.ex. fastighetsbolag, kraftbolag, projektutvecklare och markägare men även privatpersoner som kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor, främst i samband med köp av fast egendom. Vår kompetens gör att du som klient kan känna dig trygg när du anlitar oss i dessa frågor.

Vi ger råd på affärsmässiga grunder och tar ansvar för de råd vi lämnar. Vi är prestigelösa och dedikerade. Eftersom vi inte strävar efter att bli den största advokatbyrån, får ni dessutom alltid ett personligt bemötande hos oss.

 

Affärsområden

Vi arbetar bl.a. med fastighetsrätt, entreprenadrätt, markjuridik och fastighetstransaktioner. Byråns jurister har lång erfarenhet av arbete och processföring inom dessa områden.

Med detta sagt hittar du här information om byråns affärsområden.

E

Fastigheter

 • Fastighetsöverlåtelser
 • Fel i fastighet
 • Bostadsrättsfrågor
 • Ägarlägenheter
 • Tomträtt
 • Hyresjuridik
E

Energi, mark - och miljö

 • Markföroreningar
 • Tillståndsfrågor
 • Miljöbrott
 • Arrenderätt och övriga nyttjanderätter
 • Servitut
 • Ledningsrätt
 • Vindkraft
 • Expropriationsfrågor
 • Plan – och bygglagen
 • Planfrågor
 • Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal
 • Fastighetsbildning
 • Tredimensionell fastighetsbildning
E

Entreprenader

 • Administrativa föreskrifter
 • Entreprenadavtal
 • Partnering
 • Konsultavtal
 • Arbetsmiljöbrott
 
 

Nyheter

En översiktsplan är inte bindande – eller är den?

Rosén Larsen Advokater har publicerat ytterligare artiklar för Norstedts Juridik inom området fastighetsrätt, miljö och samhälle. Trots att det av plan- och bygglagen uttryckligen framgår att en översiktsplan inte är bindande har sådana planer i praxis fått en allt större betydelse vid exploatering. Hur kommer detta sig? Anette Rosén, advokat på Rosén Larsen...

läs mer
 
 

Utbildning

Många vill ta del av vår kunskap, därför anlitas vi ofta vid föreläsningar och branschspecifika kurser. Håll utkik efter vårt kursprogram här på hemsidan.

Ett annat sätt att få information om våra kurser och frukostseminarier är att följa Rosén Larsen Advokater på LinkedIn.

Du kan även kontakta oss per telefon eller via e-post för att skräddarsy kurser eller föreläsningar för er specifika verksamhet.

 
 

Medarbetare

Anette Rosén, Rosén Larsen Advokater
E

Anette Rosén

Advokat, delägare

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0708-38 17 31
E-post: anette.rosen@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2012-)
Ramberg Advokater (2010-2012)
Egen advokatverksamhet (2004 – 2010)
Orange Sverige (2001-2003)
Advokatbyrån Ranstam och Partners (1998-2001)
Svea hovrätt (1997-1998)
Hässleholms tingsrätt (1995-1997)
Uppdrag som försvarare och målsägandebiträde sedan år 2008

Utbildning
Lunds Universitet (Jur. kand. 1995)

E

Johanna Larsen

Advokat, delägare

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0730-65 19 35
E-post: johanna.larsen@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2012-)
Advokat Larsen AB (2008– 2012)
Advokatfirman Fylgia (2004-2007)
SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum (2001-2004)
Advokaterna Arnstedt Holmberg & Wiberg (2000-2001)
Styrelseuppdrag sedan år 2001

Utbildning
Stockholms universitet (Jur.mag. 2001)
Stockholms universitet (Jur. kand. 2000)

E

Daniel Arnerius

Advokat

Kontaktuppgifter
Tel: 040 – 15 93 00
Mobil: 0735-37 24 40
E-post: daniel.arnerius@rosenlarsen.se

Karriär
Rosén Larsen Advokater (2019- )
Advokatfirman Wåhlin (2014-2019)
Friis Holmstedt (2012-2013)
PG Magnusson Advokatbyrå (2012)
Ramberg Advokater (2010-2011)
Miljöförvaltningen Malmö (2009-2010)
Friis Unnholm Advokater (2007-2008)

Utbildning
Lunds Universitet (Jur. kand. 2009)

 
 

Kontakt

Rosén Larsen Advokater AB
Org nr 556986-3458

Norra Vallgatan 68
211 22 Malmö

040-159300

Parkering
Rosén Larsen Advokaters huvudkontor är beläget nära järnvägs- och busstationen i centrala Malmö. Närmsta P-hus är P-huset Bagers Plats