Nyheter

Välkommen Carmen!

Vi på Rosén Larsen Advokater välkomnar Carmen Malo López – Román till vårt team och gratulerar henne till att, förutom kunna titulera sig spansk advokat, även ha blivit registrerad EU-advokat hos Sveriges Advokatsamfund. Carmen arbetar med spanska och internationella...

läs mer

Promemoria om tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

I promemorian föreslås det att det i plan- och bygglagen införs en särskild reglering av tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål. Detta innebär att bedömning endast skall göras avseende om byggnaden är flyttbar eller ej, och inte om behovet av...

läs mer

Gemensamhetsanläggning för fiber

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort ett mål som avsåg fastighetsägare som inte ville att deras fastigheter skulle ingå i en gemensamhetsanläggning för fiber. Domstolen beslutade att fastigheterna ändå skulle ingå i gemensamhetsanläggningen eftersom fiber får...

läs mer

Rosén Larsen Advokater föreläser om lokalhyresrätt

Torsdagen den 29 september 2016 föreläser Johanna Larsen och Anette Rosén för medlemmar i Advokatsamfundets östra avdelning på PM & Vänner i Växjö. Under ca tre och halv timme kommer de ca 80 deltagarna att få en gedigen genomgång av lokalhyresrätten ur ett...

läs mer

Fel får inte åberopas eftersom reklamation skett för sent

Ett bolag förvärvade en bostadsrättslokal av ett annat bolag. I objektsbeskrivningen avgavs att boarean var ca 1 297 kvadratmeter. Köparens egna mätningar visade sen att ytan endast uppgick till 1 187 kvadratmeter och enligt säljarens mätning var arean 1 195...

läs mer