Nyheter

Rosén Larsen Advokater söker ytterligare en biträdande jurist

Rosen Larsen AdvokaterOm verksamheten

Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå med fastighetsrättslig inriktning. Vi biträder klienter i bl.a. exploateringsprojekt med olika fastighetsrättsliga frågor och även med hyres- och entreprenadjuridik. Vi representerar klienter i hela Sverige och vi har, förutom kontor i Malmö, även mottagningskontor i Lund och i Ystad.

Vi söker nu ytterligare en biträdande jurist till vårt kontor i Malmö.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande jurist kommer du att ha goda möjligheter att arbeta med kvalificerad juridik liksom att kunna fördjupa dig inom våra specialområden, både genom självständigt arbete och i team. Våra klienter är i huvudsak företag och bostadsrättsföreningar men vi biträder även privatpersoner. Tjänsten avser heltid.

Vem är du?

Vi söker dig som är målmedveten och högpresterande. Som jurist är du analytisk, noggrann, metodisk och affärsorienterad. Du har en stark drivkraft att leverera med hög kvalitet. Som person är du prestigelös, ambitiös och stresstålig. Då verksamheten är mycket serviceinriktad är det viktigt att du är kommunikativ och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Eftersom vi är en mindre advokatbyrå är dina personliga egenskaper särskilt viktiga, särskilt din förmåga att samarbeta med andra.

Vi söker dig som nyligen blivit advokat eller som har för avsikt att inom kort avlägga advokatexamen.

Du erbjuds

Som jurist hos oss får du möjlighet att arbeta med intressanta uppdrag. Vårt kontor är beläget i ljusa och moderna lokaler vid Stortorget i Malmö. Arbetsplatsen präglas av prestigelöshet och laganda.

Lön och tillträde efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan bestående av CV, personligt brev, betyg från juristutbildningen samt andra relevanta betyg och intyg. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!

Ansökan skickas till: anette.rosen@rosenlarsen.se.

Välkommen Hanna

Vi hälsar Hanna Lindhe hjärtligt välkommen till oss på Rosén Larsen Advokater. Hanna anställs som biträdande jurist fr.o.m. den 5 november och kommer närmast från notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt.  

Promemoria om tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

I promemorian föreslås det att det i plan- och bygglagen införs en särskild reglering av tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål. Detta innebär att bedömning endast skall göras avseende om byggnaden är flyttbar eller ej, och inte om behovet av...

Gemensamhetsanläggning för fiber

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort ett mål som avsåg fastighetsägare som inte ville att deras fastigheter skulle ingå i en gemensamhetsanläggning för fiber. Domstolen beslutade att fastigheterna ändå skulle ingå i gemensamhetsanläggningen eftersom fiber får...

Vad händer om en lokal inte är färdigställd på tillträdesdagen?

Svea hovrätt har prövat saken i mål nr T 11730-15 och kommit fram till att hyresgästen inte hade rätt att säga upp hyreskontraktet och därför får betala skadestånd. Svea hovrätt konstaterar att lokalen ifråga skulle byggas om och anpassas speciellt efter hyresgästens...

Rosén Larsen Advokater föreläser om lokalhyresrätt

Torsdagen den 29 september 2016 föreläser Johanna Larsen och Anette Rosén för medlemmar i Advokatsamfundets östra avdelning på PM & Vänner i Växjö. Under ca tre och halv timme kommer de ca 80 deltagarna att få en gedigen genomgång av lokalhyresrätten ur ett...

Fel får inte åberopas eftersom reklamation skett för sent

Ett bolag förvärvade en bostadsrättslokal av ett annat bolag. I objektsbeskrivningen avgavs att boarean var ca 1 297 kvadratmeter. Köparens egna mätningar visade sen att ytan endast uppgick till 1 187 kvadratmeter och enligt säljarens mätning var arean 1 195...

Bygglov nekas för att sammanbygga en attefallsbyggnad med huvudbyggnad

Även om en s.k. attefallsbyggnad kan uppföras utan bygglov är det viktigt att känna till att eventuella förändringar av utformningen av denna kan leda till att bygglov ändå krävs. Detta följer bl.a. av Mark- och miljööverdomstolens avgörande i mål P 1891-16 där en...

Lagändring som innebär ledningsrätt i tomträtt, Prop. 2014/15:74

Enligt hittillsvarande regler kan ledningsrätt bara upplåtas i en fastighet. Ledningsrätten får då en oklar ställning om fastigheten också är upplåten med tomträtt. Genom förslaget, som innebär en möjlighet att upplåta ledningsrätt i tomträtt, undanröjs denna...