En översiktsplan är inte bindande – eller är den?

Rosén Larsen Advokater har publicerat ytterligare artiklar för Norstedts Juridik inom området fastighetsrätt, miljö och samhälle. Trots att det av plan- och bygglagen uttryckligen framgår att en översiktsplan inte är bindande har sådana planer i praxis fått en allt...

När kan avvikelse från detaljplan beviljas för teletorn?

Rosén Larsen Advokater har fått förtroendet att skriva artiklar och analyser för Norstedts Juridik inom området fastighetsrätt, miljö och samhälle. Vilka förutsättningar ska gälla för att en bygglovsansökan avseende ett telekommunikationstorn och en teknikbod ska...